บริการอื่น ๆ  (Other Services)
 

 

 ให้คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นจัดทำธุรกิจ (Start Up)

 รับจดทะเบียน นิติบุคคล , จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 บริการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

 บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่าวด้าว

 คำนวณภาษี ยื่นแบบ ภงด.50 , ภงด.51  ฯลฯ

 ยื่นเอกสาร E-Filing 

 ยื่นขอ VISA  , WORKPERMIT , RENEWAL , REPORT 90 DAYS , RE-ENTRY

 แปลเอกสาร ไทย/ อังกฤษ /ญี่ปุ่น  

 งานเงินเดือน  คำนวณภาษี จัดทำสลิปเงินเดือน และบริการ Payroll E-Banking

 คำนวณภาษี และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 งานเงินเดือน
แปลเอกสาร ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น
Visa , Workpermit
จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ
หน้า 1/1
1
[Go to top]