ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 
    เคริ ซีพีเอ และ เคริ แอ็คเคาน์ติ้ง    
    เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานที่ปรึกษา การตรวจสอบบัญชี และการจัดทำบัญชี ด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ปี เราจึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของท่านให้ประสบความ สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยบริการด้านบัญชี ภาษีอากร บริการที่ปรึกษาและคำแนะนำ ช่วยแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับงาน ด้านบัญชีและภาษีอากรแก่ท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
 
     หากกิจการของท่านกำลังประสบปัญหา ความไม่ต่อเนื่องของงานบัญชีเนื่องจากพนักงานบัญชี เข้าออกบ่อยครั้ง  ได้รับรายงานการเงินที่ล่าช้า หรือไม่มีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชี ภาษีอากร และการบริหารจัดการที่เหมาะสม  เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ โทรมาคุยกับเรา

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

 


ปฏิทินภาษี