โทร 0-2980-1946 ,065-624-9859     Email : accounting@keiricpa.com     Id Line : keiricpa

เคริ ซีพีเอ และ เคริ แอ็คเคาน์ติ้ง

เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร  งานตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชีแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ปี เราจึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของคุณให้ดำเนินงานบัญชีได้อย่างราบรื่น และสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยบริการด้านบัญชี ภาษีอากร บริการที่ปรึกษา และวางระบบบัญชี ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับงานต่างๆ เหล่านี้

หากกิจการของคุณกำลังประสบปัญหา ความไม่ต่อเนื่องของงานบัญชีเนื่องจากพนักงานบัญชีลาออกบ่อยครั้ง ได้รับรายงานล่าช้า หรือไม่มีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชี ภาษีอากร และการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

เราพร้อมที่จะให้คำปรักษา และให้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ  โทรมาคุยกับเราค่ะ