โทร 0-2980-1946 ,065-624-9859     Email : accounting@keiricpa.com     Id Line : keiricpa

เคริ ซีพีเอ และ เคริ แอ็คเคาน์ติ้ง

เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร  งานตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชีแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ปี เราจึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของคุณให้ดำเนินงานบัญชีได้อย่างราบรื่น และสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยบริการด้านบัญชี ภาษีอากร บริการที่ปรึกษา และวางระบบบัญชี ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับงานต่างๆ เหล่านี้

หากกิจการของคุณกำลังประสบปัญหา ความไม่ต่อเนื่องของงานบัญชีเนื่องจากพนักงานบัญชีลาออกบ่อยครั้ง ได้รับรายงานล่าช้า หรือไม่มีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชี ภาษีอากร และการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

เราพร้อมที่จะให้คำปรักษา และให้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ  โทรมาคุยกับเราค่ะ

  
                                       บริการของเรา                                                                                 บริการอื่นๆ
                                             บริการรับทำบัญชี และ On cloud accounting                                               บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน
                                             บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร                                                        บริการ Tax Filing
                                             ตรวจสอบบัญชี                                                                                 Visa & Work Permit
                                             วางระบบบัญชี และ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป                                            แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
                                               - Myaccount, Prosoft ibiz (on cloud),                                                 งานเงินเดือน
                                               - Winspeed , Express
                                             ฝึกอบรมพนักงานบัญชี
                                             สอบทานความถูกต้องของรายงานและการบันทึกบัญชี